Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Administered prices nghĩa là gì?

Administered prices //

Các mức giá bị quản chế.

Added by: admin |
Views: 663 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]