Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Adjustment process nghĩa là gì?

Adjustment process //

Quá trình điều chỉnh

Added by: admin |
Views: 665 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]