Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Adjustable peg regime nghĩa là gì?

Adjustable peg regime //

Chế độ điều chỉnh hạn chế

Added by: admin |
Views: 279 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]