Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Activity rate nghĩa là gì?

Activity rate //

Tỷ lệ lao động

Added by: admin |
Views: 618 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]