Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Access/space trade - off model nghĩa là gì?

Access/space trade - off model //

Mô hình đánh đổi không gian hay mô hình tiếp cận

Added by: admin |
Views: 678 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]