Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Accelerating inflation nghĩa là gì?

Accelerating inflation //

Lạm phát gia tốc

Added by: admin |
Views: 623 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]