Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Accelerated depreciation nghĩa là gì?

Accelerated depreciation //

Khấu hao nhanh, khấu hao gia tốc

Added by: admin |
Views: 763 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]