Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Absolute scarcity nghĩa là gì?

Absolute scarcity //

Khan hiếm tuyệt đối

Added by: admin |
Views: 673 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]