Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Absolute monopoly nghĩa là gì?

Absolute monopoly //

Độc quyền tuyệt đối

Added by: admin |
Views: 669 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]