Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Absolute advantage nghĩa là gì?

Absolute advantage //
Lợi thế tuyệt đối

Added by: admin |
Views: 342 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]