Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

Absentee landlord nghĩa là gì?

Absentee landlord //
Địa chỉ (chủ bất động sản) cách biệt

Added by: admin |
Views: 342 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]