Home » Từ vựng » Kinh tế [ Thêm từ mới ]

"A" shares nghĩa là gì?

"A" shares //
chỉ định cổ phiếu giao dịch trên hai thị trường chứng khoán tại Trung Quốc, đó là Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến . Cổ phiếu A là cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và dành riêng cho người dân Trung Quốc vì trước đây đầu tư nước ngoài bị hạn chế. Từ năm 2003, một số tổ chức nước ngoài được phép mua thông qua một chương trình được gọi là Hệ thống Đầu tư Pháp chế Đủ điều kiện (QFII).
Cổ phiếu "A".(Cổ phiếu hưởng lãi sau).

Added by: admin |
Views: 633 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]