Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

UNWTO nghĩa là gì?

UNWTO //
Tên cập nhật (2006) của Tổ chức Du lịch Thế giới, nhằm phân biệt với tên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Added by: admin |
Views: 1250 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]