Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Source market nghĩa là gì?

Source market //
Nước xuất phát của các khách du lịch đến từ nước ngoài
Thị trường nguồn

Added by: admin |
Views: 1343 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]