Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Single supplement nghĩa là gì?

Single supplement //
Số tiền bổ sung tính thêm vào giá phòng tiêu chuẩn công bố mà khách sạn thu thêm của một khách muốn sử dụng một phòng một mình. (Giá phòng tiêu chuẩn công bố dựa trên cơ sở hai người một phòng)
Tiền thu thêm phòng đơn

Added by: admin |
Views: 590 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]