Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Record Locator nghĩa là gì?

Record Locator //
Hay còn gọi là Booking File. Thông tin khách hàng được ghi vào hệ thống CRS/GDS. Mỗi hành khách đặt chỗ có một mã số đặt chỗ duy nhất để nhận dạng đặt chỗ của khách đó.
Hồ sơ đặt chỗ

Added by: admin |
Views: 1432 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]