Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Product Manager nghĩa là gì?

Product Manager //
Người chịu trách nhiệm xác định và lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ và các Công ty cung cấp, nhằm mục đích đưa các sản phẩm và dịch vụ đó vào chương trình du lịch của mình.
Giám đốc sản phẩm

Added by: admin |
Views: 480 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]