Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Preferred product nghĩa là gì?

Preferred product //
Một đại lý du lịch có thể thu xếp với một Công ty cung cấp sản phẩm (ví dụ Hãng lữ hành) để bán các dịch vụ của Công ty cung cấp này. Để đổi lại Công ty cung cấp sẽ trả cho đại lý du lịch mức hoa hồng cao hơn cho mỗi giao dịch bán hàng.
Sản phẩm được ưu đãi

Added by: admin |
Views: 533 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]