Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Net rate nghĩa là gì?

Net rate //
Giá gộp trừ đi số tiền hoa hồng
Giá net

Added by: admin |
Views: 1165 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]