Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Log on, log off nghĩa là gì?

Log on, log off //
Đăng ký vào làm việc và thoát khỏi chương trình làm việc trên một máy tính, có sử dụng mã số truy cập đặc biệt
Đăng nhập, đăng xuất

Added by: admin |
Views: 148 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]