Expatriate resident(s) of Vietnam nghĩa là gì - Du lịch - Từ vựng chuyên ngành - Tiếng Anh


Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Expatriate resident(s) of Vietnam nghĩa là gì?
2016-08-22, 11:43 AM

Expatriate resident(s) of Vietnam //
Một người nước ngoài sinh sống tạm thời tại Việt Nam. Thuật ngữ này bao gồm toàn thể gia đình – (ví dụ) những người nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam và gia đình hiện tại của anh /cô ta những người cũng đang sống tại Việt Nam trong thời hạn hợp đồng làm việc của anh ta
Người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam

Added by: admin |
Views: 34 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: