Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Deposit nghĩa là gì?

Deposit //
Khoản tiền do Hãng lữ hành thu của khách hàng để đảm bảo khách sẽ lấy chỗ; hoặc khoản tiền do Hãng lữ hành trả cho Công ty cung cấp để đảm bảo có chỗ cho khách hàng của mình
Đặt cọc

Added by: admin |
Views: 669 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]