Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Credit card guarantee nghĩa là gì?

Credit card guarantee //
Một khách hàng có thể cho khách sạn biết số thẻ tín dụng của mình như một sự đảm bảo sẽ đến lưu trú. Nếu khách hàng không đến thì khách sạn sẽ thu một khoản phí hủy bỏ từ thẻ tín dụng của khách hàng.
Đảm bảo bằng thẻ tín dụng

Added by: admin |
Views: 923 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]