Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Complimentary nghĩa là gì?

Complimentary //
Miễn phí (Chỉ những thứ/ đồ được miễn phí, thường hay đi kèm khi mua hàng
hóa hoặc đăng ký sử dụng một dịch vụ nào đó. Ví dụ mua một cuốn sách giới
thiệu thường kèm một bản đồ miễn phí.
Miễn phí

Added by: admin |
Views: 1601 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]