Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Compensation nghĩa là gì?

Compensation //
Tiền trả cho một khách hàng để bồi hoàn cho một dịch vụ không được thực hiện.
Bồi thường

Added by: admin |
Views: 279 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]