Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Check-in nghĩa là gì?

Check-in //
Các thủ tục cần phải hoàn tất khi một khách đi máy bay đăng ký tại quầy thủ
tục vào cửa hàng không tại sân bay.
Thủ tục vào cửa

Added by: admin |
Views: 259 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]