Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Cancellation penalty nghĩa là gì?

Cancellation penalty //
Tiền phạt một khách hàng phải trả do huỷ bỏ dịch vụ của một Công ty cung
cấp sản phẩm
Phạt do huỷ bỏ

Added by: admin |
Views: 826 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]