Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Booking file nghĩa là gì?

Booking file //
Yêu cầu đặt chỗ của khách hàng trên hệ thống đặt giữ chỗ trên máy tính (CRS/GDS) ghi lại toàn bộ thông tin chi tiết về hành trình.
Hồ sơ đặt chỗ

Added by: admin |
Views: 435 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]