Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Baggage allowance nghĩa là gì?

Baggage allowance //
Số hành lý tối đa mà một hành khách có thể đem theo khi làm thủ tục vào cửa trên một chuyến bay cụ thể nào đó. Phụ thuộc vào các khu vực IATA trên thế giới mà chỉ tiêu này có thể được tính theo số kiện hoặc số cân (kg).
Lượng hành lý cho phép

Added by: admin |
Views: 1553 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]