Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Availability nghĩa là gì?

Availability //
Sản phẩm vẫn chưa bán hết (ví dụ chỗ trong một tour du lịch, phòng khách
sạn vào một đêm cụ thể nào đó, chỗ ngồi trên một chuyến bay cụ th
Còn để bán

Added by: admin |
Views: 420 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]