Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Account receivable nghĩa là gì?

Account receivable //
Một sổ cái theo dõi các số tiền phải thu sẽ ghi lại các khoản tiền khách hàng
đến hạn phải thanh toán, đã thanh toán hoặc còn nợ Hãng của bạn
Tiền phải thu

Added by: admin |
Views: 351 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]