Home » Từ vựng » Du lịch [ Thêm từ mới ]

Account payable nghĩa là gì?

Account payable //
Một sổ cái theo dõi các số tiền phải trả sẽ ghi lại các khoản tiền Công ty bạn
đến hạn phải thanh toán, đã thanh toán hoặc còn nợ các Công ty cung cấp
Tiền phải trả

Added by: admin |
Views: 679 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]