Home » Articles » Grimms’ Fairy Tales » A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant [ Add new entry ]

English
The next morning the King came and inquired, “Now have you learnt to shiver?” “No,” replied the youth; “what is it? A bearded man, who showed me a lot of gold down below; but what shivering means no one has showed me!”
Vietnamese
Sáng hôm sau, vua lại đến hỏi anh: - Chắc ngươi đã học được rùng mình rồi chứ? Anh đáp: - Thưa chưa ạ. Chả có gì là đáng sợ cả. Có một ông già râu dài tới đây, ông ta chỉ cho tôi chỗ có lắm vàng ở dưới hầm nhà,nhưng vẫn chưa có ai dạy cho tôi biết thế nào là rùng mình.
Category: A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant | Added by: admin (2017-11-05)
Views: 81 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]