Home » Articles » Grimms’ Fairy Tales » A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant [ Add new entry ]

English
On the morrow the King came for news, and asked him how he had fared this time. “I have been playing ninepins,” he replied, “and lost a couple of dollars.” “Have you not shivered?” “No!” “I have enjoyed myself very much; but I wish some one would teach me that!”
Vietnamese
Sáng hôm sau, vua lại đến để xem sự thể ra sao. Vua hỏi: - Lần này thì thế nào, có sao không? Anh đáp: - Tâu bệ hạ, tôi có chơi con ky và thua mất vài đồng Hên-lơ. - Nhà ngươi có thấy rùng mình không? Anh đáp: - Thưa không ạ. Tôi chơi vui lắm.Tôi chỉ ước gì được biết thế nào là rùng mình!
Category: A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant | Added by: admin (2017-11-05)
Views: 91 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]