Home » Articles » Grimms’ Fairy Tales » A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant [ Add new entry ]

English
“Learn what you will,” replied the father; “all is the same to me. Here are fifty dollars; go forth with them into the world, and tell no man whence you came, or who your father is, for I am ashamed of you.”
Vietnamese
- Mày muốn học nghề gì tùy ý mày. Đối với tao, nghề gì cũng vậy thôi. Đây, cầm lấy năm mươi đồng tiền làm lộ phí để đi chu du thiên hạ. Mày nhớ là không được nói cho ai biết quê mày ở đâu, cha mày tên là gì, tao đến xấu hổ vì mày.
Category: A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant | Added by: admin (2017-11-05)
Views: 48 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]