Home » Articles » Grimms’ Fairy Tales » A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant [ Add new entry ]

English
“Father,” answered the lad, “hear me! I am quite innocent. He stood there at midnight, like one who had done some evil; I did not know who it was, and cried three times, ‘Speak, or be off!’ ”
Vietnamese
Con đáp: - Thưa cha, cha nghe con kể đã. Quả thật con oan: giữa đêm khuya thanh vắng, ông ấy lại đứng ở đó như một người đang tính chuyện gì đen tối vậy. Con không biết người đứng đó là ai.Mà con đã quát hỏi ba lần là hãy lên tiếng đáp, nếu không thì đi nơi khác.
Category: A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant | Added by: admin (2017-11-05)
Views: 68 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]