Home » Articles » Grimms’ Fairy Tales » A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant [ Add new entry ]

English
“No,” answered the boy; “but there was some one standing on the steps, who would not give any answer, nor go away, so I took him for a thief and threw him downstairs. Go now, and see where he is; perhaps it may be he, but I should be sorry for it.”
Vietnamese
Anh ta đáp: - Thưa bà không ạ. Nhưng ở bên kia cửa tháp chuông đối diện với cầu thang thấp thoáng bóng người, con hỏi mãi cũng không đáp, đuổi cũng không chịu đi, con cho là đồ ăn trộm liền đẩy xuống cầu thang. Bà ra đó xem có phải ông nhà không?Nếu thật đúng vậy thì con rất ân hận.
Category: A Tale of One Who Traveled to Learn What Shivering Meant | Added by: admin (2017-11-05)
Views: 64 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]