Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Typhoid and paratyphoid fevers nghĩa là gì?

Typhoid and paratyphoid fevers //
Tiếng Pháp: Fièvres typhoïde et paratyphoïde
Bệnh thương hàn và phó thương hàn

Added by: admin |
Views: 790 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]