Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Shigellosis, unspecified nghĩa là gì?

Shigellosis, unspecified //
Tiếng Pháp: Shigellose, sans précision [Dysenterie bacillaire SAI]
Nhiễm Shigella, không xác định

Added by: admin |
Views: 342 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]