Shigellosis, unspecified nghĩa là gì - Y khoa - Từ vựng chuyên ngành - Tiếng Anh


Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Shigellosis, unspecified nghĩa là gì?
2016-11-15, 9:25 AM

Shigellosis, unspecified //
Tiếng Pháp: Shigellose, sans précision [Dysenterie bacillaire SAI]
Nhiễm Shigella, không xác định

Added by: admin |
Views: 23 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: