Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Shigellosis due to Shigella sonnei nghĩa là gì?

Shigellosis due to Shigella sonnei //
Tiếng Pháp: Shigellose à Shigella sonnei [Infection à Shigella du groupe D]
Nhiễm Shigella do Shigella sonnei

Added by: admin |
Views: 736 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]