Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Shigellosis due to Shigella flexneri nghĩa là gì?

Shigellosis due to Shigella flexneri //
Tiếng Pháp: Shigellose à Shigella flexneri [Infection à Shigella du groupe B]
Nhiễm Shigella do Shigella flexneri

Added by: admin |
Views: 724 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]