Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Shigellosis due to Shigella dysenteriae nghĩa là gì?

Shigellosis due to Shigella dysenteriae //
Tiếng Pháp: Shigellose à Shigella dysenteriae {Infection à Shigella du groupe A [Shiga-Kruse]}
Nhiễm Shigella do Shigella dysenteriae

Added by: admin |
Views: 755 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]