Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Shigellosis due to Shigella boydii nghĩa là gì?

Shigellosis due to Shigella boydii //
Tiếng Pháp: Shigellose à Shigella boydii [Infection à Shigella du groupe C]
Nhiễm Shigella do Shigella boydii

Added by: admin |
Views: 740 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]