Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Salmonella infection, unspecified nghĩa là gì?

Salmonella infection, unspecified //
Tiếng Pháp: Salmonellose, sans précision
Nhiễm salmonella không xác định khác

Added by: admin |
Views: 426 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]