Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Other specified salmonella infections nghĩa là gì?

Other specified salmonella infections //
Tiếng Pháp: Autres infections précisées à Salmonella
Nhiễm salmonella xác định

Added by: admin |
Views: 760 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]