Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Other intestinal Escherichia coli infections nghĩa là gì?

Other intestinal Escherichia coli infections //
Tiếng Pháp: Autres infections intestinales à Escherichia coli [Entérite à Escherichia coli SAI]
Nhiễm Escherichia coli đường ruột khác

Added by: admin |
Views: 777 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]