Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Localized salmonella infections nghĩa là gì?

Localized salmonella infections //
Tiếng Pháp: Infection localisée à Salmonella
Nhiễm salmonella khu trú

Added by: admin |
Views: 752 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]