Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Foodborne Clostridium perfringens [Clostridium welchii] intoxication nghĩa là gì?

Foodborne Clostridium perfringens [Clostridium welchii] intoxication //
Tiếng Pháp: Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
Nhiễm độc thức ăn do Clostridium perfringens

Added by: admin |
Views: 757 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]