Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Enteropathogenic Escherichia coli infection nghĩa là gì?

Enteropathogenic Escherichia coli infection //
Tiếng Pháp: Infection entéropathogène à Escherichia coli
Nhiễm Escherichia coli gây bệnh đường ruột

Added by: admin |
Views: 833 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]