Enteroinvasive Escherichia coli infection nghĩa là gì - Y khoa - Từ vựng chuyên ngành - Tiếng Anh


Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Enteroinvasive Escherichia coli infection nghĩa là gì?
2016-11-15, 9:27 AM

Enteroinvasive Escherichia coli infection //
Tiếng Pháp: Infection entéroinvasive à Escherichia coli
Nhiễm Escherichia coli xâm nhập

Added by: admin |
Views: 25 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: