Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Enteroinvasive Escherichia coli infection nghĩa là gì?

Enteroinvasive Escherichia coli infection //
Tiếng Pháp: Infection entéroinvasive à Escherichia coli
Nhiễm Escherichia coli xâm nhập

Added by: admin |
Views: 786 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]